Фирма за поливни системи

Напояването е изкуствено увеличаване на влажността на почвата в райони с неблагоприятен климат с цел да се подпомогне растежът на селскостопанските култури.

Археологическите проучвания показват, че напояването на земеделските култури е възникнало в райони, където естествените валежи са недостатъчни, за да могат да поддържат влажността на почвата, за да се осигури нормалния растеж и зреене на съответните култури.

В Месопотамската равнина например се е използвала система от напоителни канали, отвеждащи водата до различни земеделски участъци.

Древните египтяни пък са използвали ежегодните преливания на река Нил и хранителните наноси, която тя носи, за да напояват близките земи. Според някои сведения египтяните са използвали естественото езеро на оазиса Фаюм като резервоар за съхранение на излишната вода, която са използвали за напояване по време на сухия сезон.

В долината Зана, намираща се в Перуанските Анди, са открити останки от древни напоителни канали, най-ранните от които са от 4 хилядолетие пр.н.е.

Сложни напоителни системи и системи за съхранение на вода са открити на територията на днешен Пакистан и Северна Индия.

Някои от древните напоителни системи в Персия, благодарение на които персите отглеждат ечемик още от 6 хилядолетие пр.н.е., продължават да се използват и до днес. Системата представлява мрежа от вертикални кладенци и тунели за събиране и отвеждане на повърхностни води.

Около 300 година пр.н.е. в Шри Ланка били изградени сложни подземни канали и резервоари за съхранение на вода, заради които местните си спечелили прозвището „майстори на напояването“.

Модерните напоителни системи доста са се развили в сравнение със своя древен първообраз. Днес производителите на селскостопанска продукция могат да избират измежду различни начини за напояване в зависимост от културите, които отглеждат, и местния климат.

Фирма АСИ ХИДРОСИС ЕООД е една от водещите фирми в областта на напоителните системи за България. Основният предмет на дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане и ремонт на автоматизирани поливни системи и помпени станции за граждански и промишлени обекти. Фирмата е изградила множество системи за напояване на зелени площи прилежащи към жилищни сгради, офис сгради, магазини, спортни комплекси, почивни бази, търговски комплекси и т.н. Фирмата е вносител на техника за автоматизирани напоителни системи и помпени станции, както и материали за поливни системи с потъващи хидранти, клапани, капково напояване и управление.


« Назад към всички публикации