Услуги

Внос

АСИ ХИДРОСИС ЕООД извършва внос на материалите за напоителни системи, помпено оборудване от водещи международни производители. 


Консултации

Консултации за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС.
Консултации по технически въпроси, монтаж и поддръжка на напоителни системи.


Проектиране и проучване на напоителни системи

АСИ ХИДРОСИС ЕООД предлага професионални проектни решения, изготвени от високо квалификациран екип от проектанти. Подготовка на цялостната проектна документация: идеен проект, технически проект, работен проект и количествено-стойностна сметка.


Изграждане на напоителни системи

Благодарение на натрупания опит през годините и добрите си специалисти ASI HYDROSYS осигурява високо качество на услугите, които предлага. Фирмата разполага с висококвалифициран персонал, най-съвременна техника за изкопно-насипни работи и монтаж на напоителни ситеми. Добре обученият персонал и високотехнологичното оборудване позволяват бързо и качественно изпълнение на големи и малки обекти


Сервиз и подръжка на напоителни системи

Фирмата поема гаранционна поддръжка на изградените напоителни системи, както и извънгаранционната поддръжка на системите.


Услуги с мултифункционална техника

АСИ Хидросис ЕООД предлага услуги с професионална техника:

  • Изкопаване и заравяне на канали
  • Преминаване под пътеки /къртица/
  • Заравняване на терени
  • Направа на дупки със свредла от 0,40 до 0,98 см
  • Преместване на земни маси
  • Ротор за почистване на сняг
  • Финно подравняване с лазерен грейдер

  • Рязане на чимове