За нас

„АСИ ХИДРОСИС” ЕООД е с основен предмет на дейност проучване, консултации,проектиране, изграждане и ремонт на автоматизирани напоителни системи и помпени станции за граждански и промишлени обекти.

 За 23 години фирмата е изградила множество системи за напояване на зелени площи прилежащи към жилищни сгради, офис сгради, магазини, спортни комплекси, почивни бази, търговски комплекси. Извършени са и редица ремонти и разширения на напоителни системи. Фирмата е вносител на техника за автоматизирани напоителни системи и помпени станции.

 Фирмата предлага проектиране и изграждане на напоителни системи, автоматизирани поливни системи и системи за оросяване.

 АСИ ХИДРОСИС ЕООД е специализирана в разработването на:

 

АСИ ХИДРОСИС ЕООД продължава стратегията да контролира качеството на извършената работа със собствен вътрешно - инвеститорски контрол.