Проекти

Европейски програми за финансиране

Държавен Фонд Земеделие
- Оглед
- Геодезическо заснемане
- Проучване на климатични условия, ветрови индекс, наличие на вода
- Температурни амплитуди