Футболните терени с изкуствена настилка

Изкуствните тревни площи не са претърпели значителни промени през последните няколко години. Употребата на материали с каучукова структура датира още от 70-те и 80-те години. Основни характеристики на продуктите по това време са били например дебелината на влакната (в микрони), тежестта на влакната (Dtex) и височина на тревните стръкове (в мм). Пазарът на изкуствената трева остава под влиянието на производителите и доставчиците на влакна, които се стремят да продават на базата на единични показатели като дебелина на влакното или височина на стръка.

Естествената тревна настилка не може да осигури изграждането на висококачествен футболен терен за повече от 300 часа игра на година. Когато теренът се използва ежедневно, тревата е подложена на прекомерно и интензивно натоварване и това може да резултира в голи петна и наравномерно затревяване. Изкуствената трева гарантира терен с високо качество за значително по-дълго време.

Сред основните причини да предпочете изкуствената трева за футболно игрище са:

1. Експлоатация, независеща от климатичните условия

За разлика от футболните игрища с естествена трева, изкуствените влакна не са толкова чувствителни към метеорологичните влияния и могат да се използват целогодишно. Те абсорбират огромни количества вода, при тях няма гниене и не се нарушава структурата им при замръзване или при силно слънчево греене. Благодарение на това по терена няма оголени участъци, кал, прах и локви вода.

2.Устойчивост и дълготрайност

Изкуствената тревна настилка върху терена позволява ежедневна употреба и запазва качествените си показатели за много дълъг период от време. Естествената трева започва да влошава характеристиките си след около 250 часа игра за сезон. Изкуствената трева обаче може да запази отлично състояние, дори след 24-часова игра, 7 дни в седмицата.


3. Мултифункционалност

Изкуствената трева е изключително мултифункционална и е подходяща за всякакви тренировки и други дейности. Един тип изкуствена тревна настилка обхваща функциите на поне три сорта естествена трева. Синтетичният спортен терен може да бъде използван и при различни концерти и подобни събития.

4.Лесна и евтина поддръжка, ниска цена

Поддръжката на естествената трева е трудоемка задача и изисква значителни инвестиции на време, средства и усилия. За синтетичната тревна настилка са необходими много по-малко грижи.

5. Рентабилност

Въпреки че закупуването изкуствена тревна площ и влагането й при изграждане на футболен терен изисква значително по-големи финансови инвестиции, в сравнение с естествената трева, тези разходи са напълно оправдани. За поддръжката на синтетичното покритие са необходими по-малко оборудване и работна ръка, което намалява разходите за гориво и материали.

Свържете се с нас, за да получите професионална помощ за изграждането на спортни терени от всякакъв тип.  


« Назад към всички публикации