Помпи – потопяеми, напорни

Помпата е машина за транспортиране на течности, задвижвана от двигател или електромотор, при която енергията на задвижващия механизъм се превръща в енергия на флуида. Повечето помпи разполагат със смукателна тръба, завършваща с клапан, който не позволява на течността да се върне обратно. Тръбата засмуква течността и я изтласква на определена височина.

Изборът на помпа зависи от няколко фактора, в това число дебит, воден стълб и естествено цена.


Центробежните помпи са едни от най-разпространените помпи. Това се дължи на тяхната сравнително ниска цена и лесната им експлоатация. Освен това те могат да се използват за транспортиране на течности със съдържание на твърди частици или газове.


Как действат центробежните помпи?


Работното колело на центробежните помпи се задвижва от електромотор. В средата на колелото се създава вакуум и помпата засмуква течност от резервоара, след което тя бива изтласкана по нагнетяващия тръбопровод. Ето защо при стартирането на центробежната помпа работното колело трябва да е покрито с течността в резервоара. Ако колелото не е покрито, помпата няма да може да засмуче течност. За да се предотврати изтичане на течност от помпата след спирането й, преди нея се поставя възвратен клапан. Ако е възможно, центробежната помпа се поставя под нивото на течността в изходния резервоар – така тя постоянно е залята с течност.


Един от проблемите при центробежните помпи е явлението кавитация, или по-просто казано образуването на мехурчета във флуидите, които предизвикват механична ерозия и ускорено износване на колелото.


Потопяемите помпи имат херметически запечатани мотори и са разположени в течността, която изпомпват. Основното предимство на потопяемите помпи е липсата на кавитация.


Как работят потопяемите помпи?


Потопяемите помпи са многостъпални центробежни помпи, работещи във вертикално положение. Въпреки че техните конструктивни и оперативни характеристики доста са се променили през годините, основният им принцип на работа е останал същият. След като бъдат подложени на големи центробежни сили, вследствие на скоростта на въртенето на работното колело, течностите губят своята кинетична енергия и тя се превръща в налягане.


Потопяемите помпи намират много приложения – за отводняване, в канализационната мрежа, за пречиствателни станции, за пожарогасене, за изпомпване на вода от кладенци и т.н.


Фирма
АСИ ХИДРОСИС ЕООД има дългогодишен опит във вноса, монтажа и автоматизацията на потопяеми, центробежни и дренажни помпи.


« Назад към всички публикации