Как да превърнете разпръсквателната система в капково напояване

Обикновените градински разпръсквателни системи загубват твърде голямо количество воден ресурс чрез вятъра и изпаренията, докато водната струя е още във въздуха. За да спестите вода и пари, може би трябва да помислите да инсталирате система за капково напояване в своята градина. Тези системи вършат перфектна работа за цветни лехи, храсти и дървета, тъй като използват тръби, които лежат ниско на земята и водата, която се носи по тях, се стича директно в почвата и корените на растенията. Ако досега сте ползвали градински поливни системи със стандартни разпръскватели, можете много лесно да ги преобразувате в системи за капково напояване. Ето как става това:


Открийте местонахождението на хидрантите на поливната си система. Определете кои от тях ще използвате за капково напояване и от кои няма да имате нужда. Отбележете полезните с дървени колчета.


Уверете се, че вашата градинска поливна система е изключена и изключете всякакви автоматични контролери, докато работите по прехода от разпръсквателна система към капково напояване.


Премахнете хидрантите, които няма да използвате във вашата система за капково напояване и поставете капачки върху отворите, за да не изтича вода. Уверете се, че капачките са здраво затегнати, за да няма изтичане на вода.


Сега премахнете и останалите хидранти и прикрепете разпределителен капков колектор върху всеки празен щранг. Уверете се, че колекторите са здраво затегнати, за да няма изтичане на вода.


Прикрепете полиетиленови тръби към всеки разпределителен колектор ръчно. Уверете се, че тръбите безпроблемно пасват на всеки фитинг и са здраво закрепени, защото в противен случай съществува сериозен риск от течове.


Следващата стъпка е да подредите тръбите между лехите и натиснете емитерите в дупките по тръбите, докато всеки един щракне на мястото си. Много важно е емитерите да са насочени конкретно към корените на растенията, които ще напояват.


След като направите всичко това, е време да тествате вашата поливна система. Включете я обратно към водоизточника и наблюдавайте процеса. Подробно проверете цялата система за течове и дефекти, но ако сте спазили всички изисквания, не би трябвало да има такива.


Съвети:


Използването на разпределителни колектори на щранговете предотвратява необходимостта от инсталирането на нови регулатори на налягане за съответните клапани. Всеки колектор разполага със собствен регулатор за налягане, с цел да спре прекален воден поток по тръбите и емитерите.


Ако вашите тръби не разполагат с предварително пробити дупки за емитерите, ще трябва да пробиете ръчно такива на равни интервали между 30 и 45 см. Използвайте специални перфоратори за рязане на тръби.


В никакъв случай не опитвайте да правите този преход преди да изключите вашата градинска поливна система, защото съществува съвсем реален риск да наводните градината си.  


« Назад към всички публикации