Значение на системите за капково напояване

Градинските поливни системи за капково напояване имат потенциала да увеличат производителността на селското стопанство, а също така могат да намалят и потреблението на вода, необходима за напояване. Капковото напояване е система от тръби с различни размери и регулиращи клапани, които са разположени много близо до почвата. Водата преминава през тези тръби и много лесно достига максимално близо до корените на растенията. По този начин загубата на воден ресурс се свежда до минимум. Вече сме ви говорили за устройството на системите за капково напояване, както и за техните предимства и недостатъци, затова в този материал ще обърнем по-голямо внимание на тяхната ефективност, както и на тяхното значение за икономиката и селското стопанство.

Бедността е един от най-големите проблеми на обществото днес. Изкореняването на бедността е основна цел на голяма част от правителствата по света. Недостигът на храна е основна причина за бедността. Подобряването на селскостопанските стандарти значително ще подпомогне производството на повече храна и по тази начин нашето общество може да се противопостави на тревожната тенденция, която световният глад диктува. Един от начините за подобряване на селскостопанската производителност е чрез развитие на методиката на напоителните и поливни системи. Колкото и странно да звучи, напояването е много тясно свързано с бедността, тъй като по-ефективното напояване спомага за по-голяма продукция. Това е от голяма полза за по-бедните народи, защото предоставя по-високо производство, по-високи добиви и по-нисък риск от провалена реколта, а също така и ще отвори повече работни места (по-голямата продукция изисква и по-голяма работна сила). Ефективното напояване води до по-висока пазарна стойност на селскостопанската продукция.

Въпреки това, дори в някои от по-развитите икономически страни като Индия, която може да се похвали с една от най-бързоразвиващите се икономики в света, селскостопанският сектор е силно зависим от югозападните мусони, които преминават през страната. Благодарение на глобалното затопляне и климатичните промени, свързани с него, зависимостта от дъждове не винаги е надеждно решение. При сух сезон, когато дъждовете не са достатъчно обилни, за да напоят почвата и растенията, може да се стигне до тотален крах в селскостопанската продукция и да се парализира целият селскостопански сектор, което да доведе до бедност и глад на населението. По тази причина трябва да се подобрят алтернативните методи за поддържане на водния баланс в растенията и почвата. Системите за капково напояване са един от тези методи, който е особено приложим в такива случаи. Капковото напояване спестява водни запаси, ефикасно е и е ефективен начин за поддържане на свежи и здрави селскостопански култури.  


« Назад към всички публикации