Филтри

Филтри

Дискови – Снабден с уникални дискови елементи, последна технология за фино пречистване на водата. Отстранява механични и органични примеси.

Хидроциклон – Приложим в селското стопанство, индустриалната сфера. За пречистване на водата от пясъци, утайки и твърди частици.

Пясъчен филтър – приложим за филтрация на вода от реки, канали и застояла вода.

Самопочистващ филтър – самопочистващият филтър е снабден с набор от смукателни подложки, които се активират автоматично от хидравлична турбина. Подходящ за филтрация на вода или течности със средновисоко съдържание на неразтворени вещества.