Фонтани

Водата е един от най-атрактивните природни компоненти, използвани в изграждането на градините и парковетe. Още римляните са оценили превъплъщенията на водните струи, бляскащи на слънце и са създали фонтаните. През вековете тези градински съоръжения непрекъснато са се усъвършенствали. Водата се издига и пада, образува пяна и вълни, прелива от една форма в друга. Динамичните и живи водни картини, създавани от фонтана, превращат най-скучното езерце в магнетично.

Фонтаните биват плаващи и стационарни. Има както малки дворни фонтани, така и големи фонтанни комплекси, които са съчетание от водни картини с музика, светлини и архитектура.


- Фонтанни дюзи
- Осветление
- Управление
- Помпи за фонтани