Селско стопанство

Капково напояване

ADRILINE – Използва се за напояване на култури, отглеждани на редове: картофи, лозя, царевица, овощни градини или за оранжерии.

ADRILINE PC – Използва се за напояване в селското стопанство и в озеленяването. Компенсиране на налягането позволява използването за напоителни системи с големи дължини, неравни терени.

ADRITAPE – Използва се за напояване на всички видове зеленчуци, малини, ягоди. Подходящо е за напояване на фуражни култури с оглед на дългите хоризонтални.

Дъждуване

Разпръсквачите работят на ниско налягане. Предлагат се с различен ъгъл на действие, пластмасови материали, устойчиви на корозия, торове и UV радиация. Приложения: за овощни градини, лозя.

Разпръсквач R 5 осигурява по-добро проникване, отколкото стандартни микро разпръсквачи. С опцията за контрол на потока на дюзата при 1 бар. За изравняване на налягането други микро разпръсквачи започват да функционира при по-високо налягане. Има широка гама от дюзи и аксесоари, които позволяват инсталирането на R5 в микро напоителна система.
Използвайте сини или зелени R5 Rotator за под-коронно напояване, като екологичен контрол, контрол на плододаване, лозя и орехови насаждения. Използвайте R5 за напояване отгоре, като служи за охлаждане, контрол на околната среда при плодни дръвчета, лозя и разсад.

Разпръсквач R10 се използва в средата между микро разпръсквач и стандартен размер разпръсквачи. Приложенията: под-кораната на плодно дърво, лозя - както и над-короната за напояване, охлаждане и контрол на околната среда.

Разпръсквач R2000LP и R2000WF работи с ниско налягане. R2000WF - 2.75-4.5 бара и R2000LP - 1.75-3.5 бара. Приложенията: R2000WF и R2000LP за дъждуване отгоре, охлаждане и контрол на околната среда за разсад, овощни дръвчета, лозя, малки плодове и ягодоплодни култури. Също е подходящ за рекултивация и други.

Разпръсквач R33 е иновация, която спестява пари, спестява време и се представя по-добре от импулсни разпръсквачи. R33 е проектиран за да осигури по-дълъга струя, бори се с вятъра за да доставят еднакво покритие. R33LP работи с ниско налягане - R33 - 2.75-4.5 бара, а R33LP- 1.75-3.5 бара.
Използвайте R33 и R33LP за дъждуване отгоре, охлаждане и контрол на околната среда за разсад, овощни дръвчета, лозя, малки плодове и ягодоплодни култури.

Big Gun

Представяме на българския пазар един световен лидер на качеството и иновации, NELSON IRRIGATION CORPORATION, които са се фокусирали върху производството на - Разпръсквачи Rotator®, клапани, регулатори на налягане и Разпръсквачи Big Gun® - за селскостопански и промишлени приложения.

Торене

Дозираща система е лесна за употреба, и изисква минимална поддръжка.
Системата е подходяща за хидропонни или култури отглеждани в торби. Също така ви дава икономически ефективна алтернатива на механични инжектори торове. Дозираща система е проектиран за приложения, изискващи точно дозиране на киселина и тор.

Автоматизация

Автоматизация за тороподаване, контрол на РН, следене на въздушна и повена влажност.
Фитинги за капково напояване - Произвеждат се в съответствие с международните стандарти и са приложими към всички модели.

NUTRICONTROL